Sobota, 16 lutego 2019. Imieniny Danuty, Daniela, Juliany

Podziel się:

Podziel się:

To już trzeci nabór do projektu "Podnieś swoje kompetencje kluczowe" realizowanego w Gimnazjum nr 2

Warto wiedzieć: projekt "Podnieś swoje kompetencje kluczowe" realizowany w lidzbarskim Gimnazjum nr 2

Projekt edukacyjny
Z początkiem II semestru roku szkolnego 2017/2018 rozpoczął się III nabór i zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe”, który realizowany jest w naszym Gimnazjum od 01.02.2017 roku. Przypominamy, że projekt realizowany jest przez firmę Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG w partnerstwie z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a jego koniec przypada na dzień 31.01.2019 roku. Przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 – Kadry dla gospodarki, Działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Jego celem głównym jest wzrost wiedzy i kompetencji kluczowych 192 Uczniów oraz kompetencji zawodowych 24 Nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim poprzez realizację zadań wynikających z indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkoły.

Dla Uczniów Gimnazjum przewidziano możliwość uczestnictwa w kilku rodzajach zajęć:
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
zajęcia z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki.
• Zajęcia dodatkowe
zajęcia z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki, informatyka, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe
umożliwi ocenę predyspozycji zawodowych uczniów, wesprze planowanie edukacji zawodowej oraz podniesie świadomość dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. W każdym tygodniu nauki zorganizowane zostaną dyżury Doradcy Zawodowego w wymiarze 3h, dostępne dla wszystkich Uczniów ze szczególnym uwzględnieniem klas III.

Ponadto dla wszystkich chętnych Uczniów Gimnazjum planowane są wyjazdy edukacyjno – naukowe, zachęcające Uczniów do nauki i zdobywania wiedzy z innych źródeł. W ramach wyjazdów edukacyjnych Uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z urządzeniami demonstrującymi zjawiska fizyki, wezmą udział w warsztatach chemicznych, fizycznych, biologicznych i matematycznych.

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Anna Rutkowska oraz opublikowany na portalu Lidzbark Warmiński: To już trzeci nabór do projektu "Podnieś swoje kompetencje kluczowe" realizowanego w Gimnazjum nr 2
Oceń artykuł:

(0)