Sobota, 16 stycznia 2021. Imieniny Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Powiatowy Urząd Pracy udziela wsparcia przedsiębiorcom realizując zadania tzw. tarczy antykryzysowej

2020-05-14 10:32:55 (ost. akt: 2020-05-14 10:51:05) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: materiały PUP

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), przedsiębiorcy zatrudniający pracowników oraz samozatrudnieni, zmagający się z gospodarczymi efektami epidemii koronawirusa, mogą skorzystać z pożyczki oraz dofinansowania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

W ramach ww. tarczy uruchomione zostały cztery programy, które realizowane
są przez powiatowe urzędy pracy tj.:

1. niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw do wysokości 5 tys. zł, z przeznaczaniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ustawy COVID -19),

2. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb ustawy COVID -19),

3. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc ustawy COVID -19),

4. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze ustawy COVID -19).

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim na finansowanie ww. programów
od dnia 1 kwietnia pozyskał kwotę 13 765 536 zł z przeznaczeniem na finansowanie instrumentów określonych w ustawie COVID-19. Ponadto w dniu 07.05.2020 r. tutejszy urząd złożył kolejny wniosek o przyznanie dodatkowych 8 000 000 zł z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie ww. programów.

Do dnia 07.05.2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim wpłynęły 1092 wnioski na przyznanie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, na łączną kwotę 5 460 000 zł. Ponadto do Urzędu wpłynęły 74 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, na łączną kwotę 1 485 093 zł z oraz 88 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników na łączną kwotę 413 239 zł.

Nabory na ww. programy prowadzone są w sposób ciągły, co oznacza, że na dzień dzisiejszy każdy uprawniony przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku na poszczególne formy wsparcia. Wnioski można składać zarówno elektronicznie tj. za pośrednictwem platformy praca.gov.pl jak również w sposób tradycyjny tj. papierowo w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim przy ul Dębowej 8 oraz w Punkcie Filialnym PUP w Ornecie przy ul. Dworcowej 4.

Z uwagi na bardzo dużą ilość składanych wniosków prosimy przedsiębiorców
o wyrozumiałość i cierpliwość. Niestety wnioski składane przez przedsiębiorców w większości zawierają braki formalne, w związku z tym wymagają dużych nakładów czasu oraz pracy ze strony pracowników urzędu pracy na ich uzupełnienie/poprawienie. Wszystkie składane wnioski rozpatrywane są niezwłocznie od dnia ich złożenia/uzupełnienia.

Informacja PUPPolub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages