Poniedziałek, 13 lipca 2020. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Spór o pomieszczenia po Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

2019-09-04 10:00:00 (ost. akt: 2019-09-04 10:21:34)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego Barbara Truszczyńska napisała list otwarty do Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim. Na list odpowiedział burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski. Poniżej publikujemy oba pisma.

Szanowni Państwo, w związku z tym, iż informacje dotyczące organizacji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim ukazały się na oficjalnej stronie internetowej tegoż liceum wzbudziły one szczere, nasze-nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego — zdziwienie, zaskoczenie wręcz wzburzenie.

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim zwrócili się do Związku Nauczycielstwa Polskiego z pismem, w którym zasygnalizowali sytuację jaka obecnie ma miejsce oraz poprosili o wsparcie.

Kiedy przed laty powstawała Szkoła Podstawowa nr 4, głównym argumentem podjęcia tej inicjatywy, było dobro dziecka, odciążenie już istniejących szkół podstawowych, poprawienie miejskiej bazy lokalowej placówek oświatowych, a przede wszystkim wykorzystanie środków finansowych podatników naszego miasta na cel służący dobru mieszkańców.

Cóż zatem zmieniło się w roku szkolnym 2-18/2019? Rozumiemy zmiany, które przyniosła nam reforma oświaty. Uważamy, że jak do tej pory, przy wsparciu organu prowadzącego poradziliśmy sobie z tym problemem.

W zasadzie to zdecydowanie należałoby użyć czasu przeszłego, jeśli chodzi o zadowolenie.

Wiele lat sąsiadowaliśmy z Gimnazjum nr 2. Jako, że prowadził nas ten sam organ prowadzący Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, w momencie zaistnienia jakichkolwiek problemów, znajdowaliśmy rozwiązania zadowalające wszystkie strony, a przede wszystkim "Miasto" jako, że ono ponosiło w dużej mierze koszty utrzymania i wyposażenie placówek.

Sytuacja zdecydowanie uległa zmianie, kiedy sąsiadem naszym zostało Katolickie Liceum Ogólnokształcące, prowadzone przez Stowarzyszenie.

Rozumiemy decyzję utworzenia takiego liceum, ale nurtują nas prawy zupełnie innej natury. Czy prawdziwy gospodarz w pierwszej kolejności nie dba o swoją rodzinę? Czy prawdziwy gospodarz użycza miejsca, za przysłowiowe grosze obcemu gościowi? Czy prawdziwy gospodarz odbiera swoim dzieciom dobro, które zakupił kosztem różnych wyrzeczeń, a oddaje je tak po prostu obcemu?

Gdyby sytuacja lokalowa była doskonała, nie mielibyśmy nic przeciwko temu. Ale dziś zaskakują nas informacje, które powodują narastające wątpliwości i coraz bardziej nurtują nas, jak również zainteresowanych rodziców naszych uczniów. Dlaczego nauczycielem którzy przez 20 lat tworzyli swoje pracownie, muszą dzisiaj je opuścić? Dlaczego decyzje podejmowane na korzyść liceum (liczba przydzielonych sal i pomieszczeń) krzywdzą nasze dzieci i nauczycieli?

— powstaje zagrożenie, że w najbliższej przyszłości może zaistnieć zagrożenie wejścia w dwuzmianowość,
— już w roku szkolnym 2020-2021 może być problem, ponieważ będą trzy a nie dwa oddziały klas VII, a w kolejnym dojdą trzy oddziały klas VIII (obecnie są dwa oddziały), będzie zwiększona liczba godzin, które trzeba będzie umieścić w salach lekcyjnych,
— nauczyciele specjalistycznych przedmiotów mają wyznaczone sale do prowadzenia zajęć, gdzie nie ma potrzebnego wyposażenia np. muzyka — pianino, sprzęt audio, matematyka — tablica magnetyczna itp.
— nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dowiadują się 7 dni przez rozpoczęciem roku szkolnego, że muszą wynieść się ze swoich dotychczasowych sal lekcyjnych np. z sali 41 (muzyka, plastyka), 42 (historia), 44 (matematyka). Kończąc zajęcia w czerwcu byli przekonani, że nadal będą mieli te sale do dyspozycji,
— nasze dzieci siedzą przy starych ławkach i na zniszczonych krzesełkach, często niedostosowanych do wzrostu ucznia, a lepsze, nowsze przekazano jako wyposażenie dla liceum,
— nie wszystkie sale mamy wyposażone w sprzęt multimedialny, ale ww. sprzęt zakupiony ze środków miejskich lub pozyskany w projektach realizowanych przez Gimnazjum nr 2 znalazł się w salach, które akurat wynajmuje liceum.

Dlaczego nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (43 osoby) muszą cisnąć się w małym pokoiku nauczycielskim, gdzie nie ma możliwości wstawienie 43 krzeseł, nie mówiąc o osobistej szafce dla każdego nauczyciela?

Przecież Pani Dyrektor na zgłaszany problem z pokojem nauczycielskim, informowała nas, że w momencie przejęcia budynku po gimnazjum w sali nr 33 zorganizuje dla nas odpowiedni pokój.

Okazuje się, że nie można tego zrobić, bo w ww. sali muszą odbywać się zajęcia lekcyjne. Dlaczego nauczyciele, którzy mają swoje sale lekcyjne w budynku gimnazjum zostali pozbawieni prawa do korzystania z pokoju nauczycielskiego w części gimnazjalnej, a mogą z niego korzystać nauczyciele liceum, których jest znacznie mniej?

Dlaczego uczniowie liceum, będą odpoczywać w pokoju relaksacyjnym, z możliwością zaparzenia sobie kawy czy herbaty, na który przeznaczono salę lekcyjną, a Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu ograniczono liczbę przydzielonych sal lekcyjnych?

Dlaczego nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy przyszli 26.08.2019 r. przygotować sale na rozpoczęcie roku szkolnego, jak również przenieść pomoce dydaktyczne, swoje rzeczy itp. z sal, które muszą opuścić, nie zostali wpuszczenie do tych pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia, kiedy w tym samym czasie na I i II piętrze trwały prace prowadzone przez pracowników liceum? Czy w tym przypadku można mówić o równym traktowaniu nauczycieli?

Na podstawie jakich zapewnień pracownicy liceum, na stronie internetowej zbierają podpisy, o kolejne ulgi w warunkach najmu?

Dlaczego podejmowane decyzje dotyczące wynajmu lokali KLO krzywdzą nasze miejskie dzieci, objęte opieką organu prowadzącego jakim jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, a sprzyjają tworzeniu wygodnej i prowadzonej z niewielkim nakładem finansowym placówki niepodlegającej organowi prowadzącemu — Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Wdzięczni bylibyśmy, gdyby Państwo Radni, Burmistrz Miasta oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odpowiedzieli na nasze pytania, a tym samym rozwieli wszelkie wątpliwości nauczycieli, pracowników, rodziców naszych uczniów, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, w dużej mierze tych, którzy w minionych wyborach oddali głosy na Państwa — Szanowni Radni, wierząc, że priorytetem Waszych działań będą interesy mieszkańców naszego miasta.
Prezes Ogniska ZNP
Barbara Truszczyńska

Odpowiedź Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa list na wstępie chciałbym uspokoić wszystkie osoby zainteresowane sprawą związaną z przekazaniem pomieszczeń lekcyjnych, znajdujących się w miejscu likwidowanego Gimnazjum nr 2.

Zapewniam, że Gmina Miejska Lidzbark Warmiński reprezentowana przez Burmistrza Jacka Wiśniowskiego w pierwszej kolejności stawia dobro jednostek oświatowych gminnych, w tym jednostek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym.

W związku z reformą systemu oświaty i wygaszaniem gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 Gimnazjum nr 2 wynajmowało niewykorzystywane pomieszczenia dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Z pomieszczeń Gimnazjum nr 2 korzystała także Szkoła Podstawowa nr 4. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, jako organ prowadzący Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, wielokrotnie wspominali o potrzebie wynajęcia dodatkowych pomieszczeń w latach przyszłych.

Wobec powyższego od dłuższego czasu analizowane były potrzeby lokalowe Szkoły Podstawowej nr 4 w Lidzbarku Warmińskim. Brak jednoznacznych ustaleń, co do wynajmu sal skłonił Stowarzyszenie do wystąpienia do Burmistrza i Radnych Miejskich Gminy Lidzbark Warmiński o użyczenie potrzebnych liceum pomieszczeń.

Dnia 23 sierpnia 2019 r. do Radnych i Burmistrza wpłynął wniosek o użyczenie części pomieszczeń budynku likwidowanego Gimnazjum nr 2. Decyzja o przekazaniu pomieszczeń w drodze użyczenia leży w kompetencji Radnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie uaktualniono rzeczywiste potrzeby lokalowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim oraz pozostałych szkół podstawowych, tj, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Obecna sytuacja lokalowa, każdej z szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, przedstawia się następująco:

SP1: liczba nauczycieli osobowo — 34, nauczyciele w etatach — 39,8, liczba uczniów — 360, liczba oddziałów — 17, liczba godzin tygodniowo — 722,61, liczba sal lekcyjnych wg przedstawionych planów — 23 (i 2 niepełnowymiarowe)

SP3: liczba nauczycieli osobowo — 47 (w tym 3 nieobecnych), nauczyciele w etatach — 52,24, liczba uczniów 565, liczba oddziałów — 23, liczba godzin tygodniowo — 954,11, liczba sal lekcyjnych wg przedstawionych planów — 17

ZSP: liczba nauczycieli osobowo — 44 ( w tym 4 nieobecnych), nauczyciele w etatach — 45,62, liczba uczniów — 349, liczba oddziałów — 18, liczba godzin tygodniowo — 849,11, liczba sal lekcyjnych wg przedstawionych planów — 21 (i dwa małe pomieszczenia).

W celu ustalenia stanu faktycznego, zaktualizowanego o najnowsza liczbę uczniów i liczbę godzin zajęć, pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. wystąpiono do Pani Elżbiety Aleksandrowicz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim o wykorzystanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.

Poinformowano również Panią Dyrektor o możliwości wynajmu sal lekcyjnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć dodatkowych kosztów utrzymania niewykorzystywanych w pełni pomieszczeń.

Środki finansowe, które mogłyby być uzyskane z najmu można byłoby wykorzystać na zakup doposażenia placówki. W odpowiedzi na powyższe pismo Pani Dyrektor 27 sierpnia 2019 r. przesłała plan zajęć, w którym uwzględniła 8 pracowni lekcyjnych, usytuowanych w części likwidowanego Gimnazjum nr 2, poza salami o które wnioskowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (plan zajęć w załączeniu).

Na podstawie zaplanowanych zajęć na rok szkolny 2019/2020 ustalono, że sale te w całości zaspokoją potrzeby lokalowe Szkoły Podstawowej nr 4, a wykorzystanie ich jest na poziomie 64%.

Po przeprowadzeniu gruntownego badania sytuacji lokalowej lidzbarskich szkół podstawowych należy zauważyć, że warunki pracy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dalej ZSP w Lidzbarku Warmiński są bardzo dobre.

Po likwidacji Gimnazjum nr 2, Zespół — poza salami lekcyjnymi — otrzyma wiele wyposażonych pomieszczeń do wykorzystania podczas pracy z uczniami.
Według aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 4 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego będzie realizowała tygodniowo 849,11 godzin.

Na tę liczbę składają się godziny w świetlicy szkolnej (57), godziny pedagoga (22), logopedy (16), godziny zajęć integracji sensorycznej (28), wychowania fizycznego (48), godziny biblioteki szkolnej (30) oraz godziny nauczycieli współorganizujących kształcenie (124).

W samych salach lekcyjnych (według przedstawionego przez dyrektora planu) odbywać się będzie 513 godzin tygodniowo w 18 oddziałach szkolnych. Sale lekcyjne przeznaczone na te zajęcia to 21 pracowni.

Z tych 513 godzin, 180 godzin to zajęcia dla sześciu oddziałów edukacji wczesnoszkolnej. Oddziały te zajmują 6 sal lekcyjnych, które nie mogą być wykorzystywane dla starszych uczniów.

Zatem dla 12 pozostałych oddziałów szkolnych do dyspozycji pozostaje 15 sal lekcyjnych, w których realizowane będą 333 godziny lekcyjne.

Analizując wszystkie przedstawione dane należy zauważyć, że sale lekcyjne, w których mają się odbywać zajęcia Szkoły Podstawowej nr 4 według przedstawionego planu wykorzystywane są tylko w 64%.

Przy 100% wykorzystaniu 15 pracowni lekcyjnych w okresie tygodniowym można przeprowadzić 525 godzin lekcyjnych (15 sal x 35 godzin w tygodniu).

Ponadto placówka ma do dyspozycji kilka pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia, w których nie uczestniczą całe klasy, a jedynie pojedynczy uczniowie. Są to zajęcia wyrównawcze, indywidualne, rewalidacyjne czy dotyczące wyrównywania różnic programowych.

ZSP posiada także sale spotkań z rodzicami, dużą świetlicę, która powstała z sal lekcyjnych.

Bez wątpienia wynajęcie czy użyczenia pomieszczeń i sal lekcyjnych, o które zawnioskowało Katolickie Liceum Ogólnokształcące nie spowoduje ograniczeń lokalowych ani szkody dla uczniów, nauczycieli i pracowników.

Takich warunków lokalowych nie ma żadna jednostka oświatowa prowadzona przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.

Nawet Szkoła Podstawowa nr 1 posiada dużo gorszą sytuację lokalową. Ilościowo SP1 ma do dyspozycji 25 sal lekcyjnych, jednak ze względu na niskie temperatury zimą, w wielu klasach odstępuje się od prowadzenia w nich zajęć lekcyjnych. W przyszłości planowana jest termomodernizacja budynku zajmowanego przez SP1, która będzie wymagała wysokich nakładów.

Dlatego też organ prowadzący rozważa użyczenie lub wynajęcie pomieszczeń celem zmniejszenia wysokich kosztów utrzymania.

Dokonując powyższych analiz dobry gospodarz winien rozważyć dobro uczniów, wychowanków, pracowników ale tez aspekt ekonomiczny sytuacji.

Możliwość wynajęcia lub użyczenia niewykorzystanych pomieszczeń, choćby po to, aby nie ponosić kosztów stałych ich utrzymania, takich jak: energia elektryczna, ogrzewanie czy koszty monitoringu to oszczędność i korzyść ponieważ środki zaoszczędzone czy uzyskane w ten sposób mogłyby być wykorzystane na zakup wyposażenia szkoły w celu podniesienia standardu pracy. Takiej wnikliwej analizy dokonano.

Odnosząc się do Państwa zarzutów, zawartych w piśmie informuję, że dobro jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński oraz dobro uczniów, nauczycieli i pracowników jest dla mnie priorytetem.

Wskazanie sal i pomieszczeń dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na I-szym i II-gim piętrze budynku Gimnazjum nr 2 nie miało na celu urazić czy dotknąć nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4.

Zdaję sobie sprawę z przywiązania i sentymentu oraz zaangażowania i dużego nakładu pracy w przygotowanie pracowni, w której prowadzono zajęcia przez 20 lat.

Z całą pewnością nauczyciele dbali o sale jak o swój dom jednak należy pamiętać, że sale i pracownie to miejsca pracy. Taki podział na pietra miał na celu jedynie dobro wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników zarówno Szkoły Podstawowej nr 4 jak i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Uważam, że dla dobra wszystkich wskazane jest oddzielenie uczniów szkół podstawowych od licealistów. Dlatego korzystanie z sal na wspólnych piętrach winno być ograniczone do minimum.

Analiza wykorzystania sal potwierdziła, że chwili obecnej wykorzystanie sal jest na poziomie 64%, co pozwala na swobodne przyjęcie jeszcze 2 oddziałów szkolnych. Zatem przez okres co najmniej trzech najbliższych lat nie ma obaw co do wejścia szkoły w system pracy zmianowej.

Wyposażenie w salach specjalistycznych, o którym Państwo wspominacie w swoim piśmie, takie jak: pianino, sprzęt audio, tablica magnetyczna, sprzęt multimedialny, ławki i krzesła to oczywiste jest, że jednostki prowadzone przez Gminę mają prawo do ich wykorzystania.

Jeśli dyrekcja szkoły uzna, że taki sprzęt jest niezbędny w prowadzeniu zajęć i w realizacji zadań szkoły to powinien on znaleźć się w salach zajmowanych przez Szkołę Podstawową nr 4.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami organ prowadzący gimnazjum infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w przypadku zakończenia działalności publicznego gimnazjum może przekazać innej szkole prowadzonej przez ten organ.

Nie ma zatem wątpliwości, że z wyposażenia pozyskanego w ramach projektów realizowanych przez Gimnazjum nr 2 ze środków będą korzystali uczniowie szkoły Podstawowej nr 4.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 27 sierpnia 2019 r. otrzymali dostęp do sal lekcyjnych, usytuowanych w likwidowanym Gimnazjum nr 2 w celu przygotowania ich do zajęć.

Korzystanie nauczycieli szkoły z pokoju nauczycielskiego, znajdującego się na drugim piętrze (sala 50) będzie odbywało się bez zmian – pokój nauczycielski będzie wykorzystywany przez nauczycieli SP4 i KLO.

Takie rozwiązanie jest tymczasowe, gdyż organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego rozważa zorganizowanie większego pokoju nauczycielskiego.

Jednak nie w roku szkolnym 2019/2020, gdyż takie wydatki nie były zaplanowane w budżecie. W planach jest też wymiana na nowe krzeseł i ławek w pracowniach, jednak będzie można robić to sukcesywnie – sala po sali.

Każda taka zmiana wiąże się z poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych dlatego nie można oczekiwać, że będzie ona dokonywana natychmiastowo czy nawet szybko, zwłaszcza że sukcesywnie, z roku na rok wydatki na oświatę w naszej gminie są podnoszone – w tym roku również nie zaplanowane i niezależne od samorządu.

W chwili obecnej nie możemy liczyć na znaczne zwiększenie subwencji i organ powinien rozważyć możliwość pozyskania w inny sposób dodatkowych środków.

Takim właśnie sposobem będzie wynajem lub użyczenie nieużywanych pomieszczeń dla innych podmiotów. To spowoduje zmniejszenie kosztów stałych nawet o ponad dwa i pól tysiąca złotych miesięcznie, a środki te mogą być przeznaczone na dofinansowanie do nowego wyposażenia szkoły.

Sytuacja lokalowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest bardzo dobra, żadna ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński nie posiada dwóch sekretariatów, dwóch bibliotek, świetlicy powstałej z sali lekcyjnej czy sal spotkań z rodzicami.

Bez wątpienia te pomieszczenia podnoszą komfort wszystkich przebywających tam osób i podnoszą jakość pracy szkoły, jednak wykorzystanie sal na poziomie mniejszym niż 60% stałoby się całkowicie nieracjonalne, uwzględniając fakt ponoszenia kosztów stałych w pomieszczeniach wykorzystywanych w niewielkim stopniu.

Zapewniam także, że dobro uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 jest dla mnie w obecnej sytuacji wartością pierwszoplanową i nie ucierpią oni na planowanych zmianach.

Mam nadzieje, że tę przykrą sytuację uda się rozwiązać dla dobra wszystkich zainteresowanych i wzajemnej, korzystnej współpracy obu placówek oświatowych.
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Jacek Wiśniowski

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (9) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. oisiasz #2794261 | 5.173.*.* 21 wrz 2019 18:47

  czy Wiśniowski jest już biskupem ????????, jak nie to szybko zostanie metropolitą Lidzbarskim - coś za coś,,,,,,,

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. "Słodziak" z Astro #2792919 | 195.136.*.* 18 wrz 2019 18:00

  Panie Starosto proszę wystąpić do p. Burmistrza o zawieszenie podatków od szkół średnich i przeznaczyć tą kasę na podwyżki dla personelu pomocniczego w szkołach.

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. bułeczka #2787477 | 164.127.*.* 6 wrz 2019 23:53

  Ranking szkół województwa warmińsko-mazurskiego podaje, że Lidzbark LO w ubiegłym roku był na 20 miejscu a w bieżącym już na 23. Zadbajmy o naszą młodzież by mogła zdobyć należytą wiedzę na miejscu i nie szukała szkół np. w Górowie Iławeckim , Bartoszycach czy Dobrym Mieście. Pieniądze nie zastąpią człowieka, to rzecz nabyta.

  Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. C#@12yt #2786465 | 94.254.*.* 5 wrz 2019 15:30

   mniejszenie kosztów stałych nawet o ponad dwa i pól tysiąca złotych miesięcznie, a środki te mogą być przeznaczone na dofinansowanie do nowego wyposażenia szkoły. To cytat z listu Burmistrza. To znaczy że tyle Miasto zarobi miesięcznie za najem całej powierzchni. Czy to drogo czy nie ? Porównajcie z cenami 1 m2 wynajmowanych powierzchni komunalnych miasta na usługi /np. sklepy/ . Czy mienie komunalne ma wzbogacać jakieś Stowarzyszenie ? Obojętnie jakie. Nawet katolickie. A personalne ataki są nie na miejscu. Ma to usprawiedliwić niegospodarność Urzędu Miasta ?

   Ocena komentarza: warty uwagi (7) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Helena #2786206 | 31.0.*.* 5 wrz 2019 01:09

   Ja bym się zainteresowała dlaczego nikt nie chce chodzić do SP 4, a nawet sami nauczyciele chętnie by stamtąd odeszli. Może ktoś tam ma problemy sam(a) ze sobą? A Jacuś to niech dalej błyszczy, tylko to potrafi i to też słabo, ale jeśli tyle potrafi?

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   Pokaż wszystkie komentarze (9)

   Zagraj w GRY.wm.pl

   • Goodgame Empire
   • Goodgame Big Farm
   • Goodgame Poker
   • Shadow Kings - The Dark Ages