Niedziela, 16 grudnia 2018. Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Pan Antoni Włodkowski — na zawsze w naszej pamięci

2018-01-08 13:02:20 (ost. akt: 2018-01-08 13:32:53)

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach” pisał Albert Einstein. Żyjemy we wspomnieniach osób, z którymi zetknęliśmy się w życiu. Wspominamy i żegnamy Pana Dyrektora Antoniego Włodkowskiego, naszego przełożonego, kolegę, przyjaciela.

Wspominamy Go jako człowieka życzliwego, dobrodusznego, z poczuciem humoru. Wspominamy anegdoty, którymi nas rozbawiał. Wspominamy to, że każdego szanował i cenił, nie miał w zwyczaju szufladkowania i dzielenia ludzi według ustalonej hierarchii, każdy był dla Niego ważny i tak samo potrzebny.

Przypominamy, jak Pan Antoni rano czekał w pokoju nauczycielskim i dla każdego pracownika miał dobre słowo. Być może Jego postawa wypływała z tego, że sam przeszedł długą drogę na różnych szczeblach systemu edukacji zanim został dyrektorem naszej szkoły.

Antoni Włodkowski urodził się 13 października 1937 roku w Bagienicach, w powiecie łomżyńskim. W 1951 roku ukończył szkołę podstawową w Rostkach. Następnie rozpoczął naukę w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Łomży, uzyskując zawód technika technologa o wyuczonej specjalności: stolarz meblowy.

Dalsza droga edukacyjna Pana Antoniego zmierzała do uzyskania wykształcenia wyższego. W 1969 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Olsztynie o specjalności fizyka z matematyką, a w roku 1978 uzyskał tytuł magistra w zakresie fizyki na WSP w Olsztynie.

Doskonaląc swe umiejętności w roku 1979 ukończył w Kaliszu studia podyplomowe w obszarze: organizacja i zarządzanie oświatą, zaś w 1984 roku uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej w tej dziedzinie.

Swoją drogę zawodową Pan Dyrektor rozpoczął w dość nietypowy sposób, bo jako stolarz lotniczy w Zakładach Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Jeżowie Sudeckim koło Jeleniej Góry.

W zawodzie nauczycielskim zaczął pracę od 1 września 1958 roku. Najpierw był pracownikiem Zasadniczej Szkoły Rzemieślniczej, później Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim, pełniąc funkcję nauczyciela zawodu, a następnie zastępcy dyrektora szkoły.

W tym też okresie został oddelegowany do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lidzbarku Warmińskim, gdzie pełnił funkcję sekretarza oddziału. Krótkim epizodem zawodowym była praca w roku 1959 w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim oraz w roku 1971 w internacie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Zdecydowaną większość czasu zawodowego poświęcił „Trójce”. Pan Antoni Włodkowski pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim od 1 listopada 1977 roku do 31 sierpnia 2001 roku.

Za pracę dydaktyczno-wychowawczą został wyróżniony wieloma nagrodami:
- w 1989 roku Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania
- w 1996,1997 i 1998 Nagrodą Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego
- w 1981 i 1995 Nagrodą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
- w 1974 Złotą Odznaką ZNP
- w 1973 Złotą Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
W 1977 roku otrzymał Nagrodę I Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania
- w 1979 roku Złoty Krzyż Zasługi
- w 1989 roku, na 52. urodziny, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Panie Dyrektorze, nagrody i odznaczenia to wyrazy uznania za pracę dydaktyczną i sukcesy szkolne, ale myślimy, że największą nagrodą jest ofiarowany szacunek i wdzięczność: uczniów, ich rodziców i współpracowników, nas wszystkich, którzy dziś Pana żegnamy.

Pan Dyrektor Antoni Włodkowski często nazywany po prostu „Antek”, był dobrym człowiekiem. Zawsze serdeczny dla nauczycieli. Nigdy nie zostawiał nas bez pomocy i wsparcia. Kochał swoich uczniów, był o nich zatroskany jak Ojciec.

Szczycił się ich osiągnięciami, a ich porażki i kłopoty przeżywał jak własne. Interesował się absolwentami szkoły. Szkoła była ważnym rozdziałem Jego życia.
Niełatwo jest żegnać się, ponieważ znaliśmy Go dobrze i szanowaliśmy.

Wprowadzał wielu młodych adeptów w trudny i odpowiedzialny zawód nauczyciela, dla wielu był pierwszym pracodawcą. Zawsze jako nauczyciel, wychowawca, a także przełożony był osobą odpowiedzialną, energiczną, pomysłową i wymagającą, ale i dającą od siebie wiele.

Posiadał umiejętność nawiązywania dobrego, otwartego kontaktu z młodymi ludźmi, a także podległymi mu pracownikami. Potrafił dotrzeć do ich umysłów i serc, a nie było to sztuką prostą i wymagało dużej pracy.

Odszedł od nas człowiek serdeczny, życzliwy, wyjątkowo ciepły w kontaktach, budzący zaufanie i podziw otoczenia. Nauczyciel oddany dzieciom i swojej pracy pedagogicznej, nasz dyrektor Antoni.

Panie Dyrektorze, dziękujemy za piękną służbę dobru wspólnemu, którą podjąłeś i pełniłeś. Dziękujemy za wszystkie szczere wspaniałe gesty. Zajmuje Pan bardzo ważne miejsce w historii Lidzbarka Warmińskiego i lidzbarskiej oświaty.

Pozostawia Pan po sobie duży spadek w postaci wielu pokoleń wychowanków i nauczycieli, którzy dzięki Panu zdobywali szlify zawodowe. Pańska cząstka zawsze będzie obecna, bowiem „żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”. Panie Dyrektorze, zostanie Pan w naszej pamięci jako ważna część historii naszej szkoły.
Dziękujemy Panu za wszystko.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim

Antoni Włodkowski
Polub nas na Facebooku:

Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: SP3info

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages