Niedziela, 13 października 2019. Imieniny Edwarda, Geraldyny, Teofila

Gmina Lidzbark Warmiński nieustannie rozwija się i rozbudowuje

2017-05-19 11:58:01 (ost. akt: 2017-05-19 12:28:32) Artykuł sponsorowany

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński! Mijają dwa lata od kiedy zostałem wybrany na Wójta Gminy. W tym czasie podejmowałem szereg działań i inicjatyw podnoszących standard życia społeczności gminnej.

Zgodnie z obietnicami wyborczymi wiele elementów z mojego programu jest już zrealizowanych. Modernizujemy drogi, place gminne, budynki komunalne, remizy strażackie, przejmujemy i odtwarzamy prawidłowy geodezyjny przebieg dróg gminnych, inwestujemy w nowoczesny sprzęt, który pozwala nie tylko poprawić technologię wykonywanych prac na drogach, ale wykorzystywany jest również do innych prac związanych z poprawą warunków zamieszkania i wizerunku gminy.

Wiele rzeczy udało się zrealizować - co podkreślam wielokrotnie - dzięki ścisłej i znakomitej współpracy z Radą Gminy, sołtysami oraz stowarzyszeniami. Chciałbym również podziękować kierownikom i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za pomoc, wsparcie w realizacji zamierzonych celów. Mój sukces, jest również sukcesem pracowników i całej naszej społeczności lokalnej.

Pragnąc poinformować o podjętych działaniach w ostatnich dwóch latach, przeprowadziłem w miesiącach kwiecień-maj 2017 r. cykl spotkań z mieszkańcami gminy, które odbyły się w ponad 20 miejscowościach. Chciałbym podziękować mieszkańcom za udział i zaangażowanie w tych zebraniach. Była to bardzo dobra okazja do rozmowy z mieszkańcami gminy. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny, gdyż dyskusje prowadzone na tych spotkaniach pomagają nakreślić kierunki rozwoju gminy. Chciałbym krótko, pokrótce zapoznać Państwa z zadaniami jakie wspólnie z radnymi i sołtysami wykonaliśmy w ciągu dwóch lat obecnej kadencji, już realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami.

Odcinek drogi gminnej publicznej nr 117031 N dr. woj. nr 511 Redy Osada przed i po modernizacjiW trosce o bezpieczeństwo i poprawę warunków życia całej wspólnoty gminnej zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy drogi o łącznej długości ok. 15 km m.in.: drogę publiczną gminną nr 117031 N dr. woj. nr 511 - Redy Osada - ze środków własnych gminy, drogę gminną nr 117021 N Wielochowo - Koniewo, drogę gminną nr 117008 Redy - dr. woj. nr 513 (Lauda).

Należy podkreślić, że co roku zwiększa się długość wyremontowanych odcinków dróg, również dzięki temu, że staramy się o dofinansowania z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Niedawno przystąpiliśmy do realizacji kolejnych ważnych inwestycji, które są dofinasowane z powyższego Funduszu. W dniu 21 kwietnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117029 N w miejscowości Kłębowo - Świętnik”. Kwota dofinansowania inwestycji to 90 000,00 zł.

Mając na uwadze dobro mieszkańców każdego roku staramy się także odtwarzać poszczególne ciągi dróg wewnętrznych prowadzących do zabudowań mieszkalnych. Łącznie w latach 2015-2016 odtworzono około 2 km tych dróg. W celu usprawnienia prac związanych z naprawą dróg oraz należytego utrzymania zakupiliśmy m.in.: nowoczesną równiarkę New Holland model 156.6, ciągnik marki Deutz – Fahr i walec drogowy marki HAMM. Znacząco zwiększa to efektywność i szybkość wykonywanych robót.

Odcinek drogi gminnej publicznej nr 117008 Redy Lauda przed i po modernizacji
Bardzo ważnym aspektem są dla mnie także inwestycje związane z modernizacją bazy ratowniczo-gaśniczej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, a co za tym idzie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. W 2015r. zmodernizowaliśmy budynek OSP w Stryjkowie, co znacząco usprawniło działania ratowniczo-gaśnicze druhów w naszej gminie i całym powiecie. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy remont OSP Runowo, a w tym roku modernizujemy remizę w Rogóżu. Będę nadal dokładał wszelkich starań, aby te jednostki stawały się coraz bardziej nowoczesne z odpowiednim zapleczem i z wysokiej jakości sprzętem. Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców jest najważniejsze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie przed i po modernizacji
Warto wspomnieć, że dużo środków z budżetu gminy przeznaczamy także na remonty budynków komunalnych i placówek oświatowych oraz ich utrzymywanie. Zmodernizowaliśmy obecnie m.in.: budynek komunalny w Rogóżu nr 19, Runowie nr 41 i Babiaku nr 13. Sukcesywnie odnawiamy sale lekcyjne w szkołach oraz wymieniliśmy ogrodzenie wraz z bramą wyjazdową i furtką w szkole w Kraszewie. Chciałbym, aby te działania poprawiły warunki nauki dzieci w naszych szkołach. Warto zwrócić uwagę, że prace remontowe wykonują pracownicy gminy, a także osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Przez takie działania zwiększamy zakres wykonywanych prac przy niskim nakładzie finansowym Urzędu Gminy.

Wyżej wymienione inwestycje to jedynie wstęp do długiej listy zadań zrealizowanych w 2015 – 2016 r. Obecnie nieustannie podejmujemy szereg różnych działań i inicjatyw zmierzających do poprawy wizerunku, bezpieczeństwa i atrakcyjności naszej gminy.

Chciałbym pokrótce wspomnieć o większych inwestycjach w bieżącym roku. Jedną z ważniejszych jest m.in. przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik, która jest już w remoncie. Dzięki naszej ogromnej aktywności pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Warmińsko - Mazurskiego dofinasowanie na ten cel w kwocie 880 412,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 792 823,00 zł. Zakończenie prac drogowych planowane jest do końca sierpnia 2017 r.

Ponadto należy wspomnieć także o zawartym porozumieniu z Powiatem Lidzbarskim na tegoroczny remont drogi powiatowej nr 1533N na odcinku Kłębowo – Blanki, gdzie wkład finansowy gminy w realizację inwestycji wynosi 230 000,00 zł (20% kosztów całej inwestycji).

Naszym sukcesem jest pozyskanie również dofinasowania na budowę nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wszystko to w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Pierwszy projekt realizowany będzie w miejscowości Świętnik. W dniu 4 maja br. odbyło się uroczyste podpisanie umów z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pana Gustawa Marka Brzezina. W ramach projektu wykonany zostanie ogrodzony plac zabaw z wyposażeniem oraz drewniana altana. Kwota dofinansowania projektu to 39 623,00 zł. Termin realizacji projektu to październik 2017 r.

Drugi projekt realizowany będzie w miejscowości Stryjkowo. Umowę na realizację projektu podpisał Marek Ślesicki Prezes OSP Stryjkowo oraz Agnieszka Korosteńska – Skarbnik OSP. W ramach projektu wykonany zostanie plac zabaw z wyposażeniem oraz siłownia zewnętrzna. Kwota dofinansowania projektu to 45 133,00 zł. Termin realizacji to październik 2017 r. Głównym celem tych działań jest troska o zapewnienie należytych warunków do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin oraz poprawa jakości życia mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży.

Chcąc polepszyć komfort życia mieszkańców gminy, pozyskaliśmy środki zewnętrzne na inwestycje w infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim i rozpoczynamy inwestycję. Zostaną przebudowane cztery stacje uzdatniania wody, rozbudowana zostanie sieć wodno – kanalizacyjna w Kraszewie, sieć sanitarna w miejscowości Redy Osada i sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej. Poprzez te działania pragniemy przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców naszych wsi. Nasza Gmina rozwija się w różnych obszarach, również w sferze społeczno-kulturalnej. Warto podkreślić, że dzięki działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, projektom stowarzyszeń oraz sołectw ożywia się znacząco życie kulturalne na wsi. Sprawia to, że mieszkańcy integrują się i bardziej angażują na rzecz rozwoju wspólnoty gminnej. Najważniejsza jest współpraca z ludźmi, dążenie i osiąganie wyznaczonych  - wspólnych celów. To powinna być domena lidera – umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby innych i współdziałanie dla wspólnego dobra.

Chciałbym poinformować, że wszystkie inwestycje, wydarzenia dotyczące naszej gminy są dostępne na naszej stronie internetowej www.gminalidzbark.com. Również na tej stronie znajduje się biuletyn informacyjny, który został wydany pod koniec 2016 roku w formie pisemnej i był dostępny bezpłatnie w Urzędzie Gminy.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że nieustannie podejmujemy szereg działań mających na celu ulepszanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości dróg gminnych, rozwój życia kulturalnego mieszkańców wsi przez co nasza gmina staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym.

Fabian Andrukajtis
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński


Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages